Ketika Wali Berkata Sah

Kebanyakan orang yang tidak memahami kata cinta, mereka mengutarakan cinta yang jelas haram dengan cara mencintai sebelum akad atau di sebut dengan cinta monyet, ketika pada zaman Rasulullah kata cinta ditemukan setelah akad dengan mengucapkan saya terima nikahnya dan para wali menjawab syah, dengan begitu tanggung jawab seorang istri jatuh kepada suaminya tidak lagi kepada orang tuanya. Cinta kepada pasangan yang sudah halal dalam mengerjakan apapun akan dinilai ibadah contohnya dengan cara kita memandang pasangan kita sudah diumpamakan seperti kita sedang memandang ka’bah.
Sungguh indah bukan cinta setelah halal ? Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala dengan cara sederhana yaitu pernikahan, tetapi kenyataan di zaman sekarang dari pihak keluarga perempuan memberikan mahar yang sangat berat sehingga seorang pria yang sudah berniat untuk menikahi putrinya dijadikan alasan untuk menunda suatu pernikahan terlebih dahulu. Semua syariat islam memudahkan seluruh manusia untuk mendapatkan ridha Allah, tidak ada syariat dalam islam yang memberatkan hanya saja dari manusia itu sendiri yang mempersulit dan menyalahkan keadaan tanpa sama sekali mensyukuri apa yang telah Allah berikan.

Maka semua masalah yang menimpah kepada kita ceritakan semuanya kepada Allah karena Allah sebaik-baik penjaga rahasia dan Allah suka mendengar hambanya yang meminta bantuan kepada-Nya, dengan bersujud diatas bumi, menengadahkan tangan kelangit (doa), dan mendekatkan diri kepada Allah (Takorub), maka ketika kita telah mendapatkan cinta dari Allah maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita, dengan melalui status apa pun seperti sahabat, keluarga, orang tua bahkan pendamping hidup. Semua umat manusia pasti ingin masuk kedalam surga karena disana sudah tidak ada rasa takut dan rasa kecewa, tidak ada lagi saling buli membuli karena sudah tidak ada lagi yang jomlo, penuh dengan ketenangan dan banyak kenikmatan yang tidak dapat dirasakan di bumi.

Jika kita jatuh cinta modal paling utama dan terpenting adalah do’a dan keyakinan kepada Allah, jika kita memohon dan meyakini pertolongan Allah akan datang lebih cepat tanpa kita duga, Allah maha baik kepada semua hambanya tanpa terkecuali dan Allah mudah untuk membulak balikan hati seseorang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *